Erhvervet hjerneskade kan give synsforstyrrelser og samsynsproblemer

 Udklip

Har du eller en af dine pårørende har været udsat for en erhvervet hjerneskade, såsom hjernerystelse, piskesmæld, blodprop i hjernen, hjerneblødning etc.? I givet fald skal I være opmærksomme på, om der kan være synsforstyrelse og hovedpine forårsaget af synet. En erhvervet hjerneskade kan give store samsynsproblemer.  

Synet har mange komplicerede forbindelser overalt i hjernen, hvorfor selv umiddelbart små skader kan påvirke syn og samsyn. Skaderne kan både være "synlige" i form af en skelen eller et manglende synsfelt eller "usynlige" i form af ukoordinerende øjenbevægelser, øjne som ikke længere kan dreje indad eller problemer med det såkaldt vestibulo-okulare system (balance-øjenmuskel samarbejdet).

Ofte bliver kun de synlige problemer opdaget, og det er vigtigt med en fuld undersøgelse af synet. Op til 60% af patienterne med erhvervet hjerneskade har påvirkninger af synet.  

 

Synsforstyrelser fra hjernerystelse eller hjerneblødningsamsynsproblemer og synsforstyrrelse ved erhvervet hjerneskade (hjernerystelse, hjerneblødning og lignende)

Der er en række symptomer, som kan være indikation på de "usynlige" synsproblemer: 

 • Synsmæssige udfordringer
  • Dobbeltsyn, evt. i form af skygger på bogstaver
  • Manglende synsfelt
  • Svimmelhel ved fokusskift
  • Svært ved at fokusere og samtidigt bevæge sig
 • Læsning vil tage længere tid
  • Kan kun læse i meget kort tid af gangen - specielt på en skærm
  • Teksten står uklart eller flyder ud
  • Øjnene hopper rundt i teksten og linjer genlæses
  • Problemer med at følge med i underteksterne på fjernsynet
  • Svært ved at huske det læste
 • Fysisk ubehag 
  • Hovedpine ved selv kort tids læsning
  • Træthed, irritation i øjnene og blinker meget
  • Svimmelhed, kvalme, køresyge
  • Svært ved at koncentrere sig
  • Bliver svimmel af film med hurtige klip, f.eks. actionfilm
  • Føler ubehag ved at færdes steder med mange synsindtryk, der bevæger sig (f.eks. storcenter)
 • Motoriske udfordringer
  • Nedsat afstandsbedømme, når der skal hældes vand i glas, i trafikken etc.
  • Problemer med at bedømme afstande ned af trapper
  • Balanceproblemer
  • Svært ved at orientere sig 

 

Rehabilitering - synstræning efter en erhvervet hjerneskade

 

 Grundig undersøgelse finder synsforstyrelse ved hjernerystelse eller anden erhvervet hjerneskade Grundig undersøgelse af syn og samsyn

Ved mistanke om,at samsynet er påvirket af den erhvervede hjerneskade, bør man lade sit syn grundigt undersøge hos en TrainYourEyes-optometrist. Find nærmeste TrainYourEyes-optometrist her.

 

Træningsprogram til erhvervet hjerneskade såsom hjernerystelse og hjerneblødning med synsforstyrelser Beregning af individuelt træningsprogram og træning

Efter den grundige synsundersøgelse kan optometristen vurdere, om det er relevant med et TrainYourEyes-træningsforløb. I givet fald vil denne kunne fortælle ca. hvor lang tid det vil tage samt hvad det koster. Derefter beregnes et individuelt træningsprogram med både fysiske og online-øvelser og spil. Der skal trænes ca. 12-20 minutter hver dag - træningsintesiteten tilpasses efter, hvor meget man i en given periode kan træne af gangen. Det kan være hårdt, så det er vigtigt, at man er motiveret. 

 

Ved synstræning efter erhvervet hjerneskade er der typisk kontrol hver anden ugeKontroller

Hver anden til tredje uge kommer man til kontrol hos sin TrainYourEyes-optometrist, hvor træningen evalueres og løbende tilpasses. I TrainYourEyes-træningen trænes flere synsfunktioner parallelt og sværhedsgraden øges med nye øvelser. Når man træner de anbefalede 20 minutter om dagen kommer resultaterne ofte hurtigt - jo mere intensivt og diciplineret man træner, desto hurtigere er man færdig med træningsprogrammet. Typisk vil et træningsprogram bestå af 6-12 kontroller alt efter omfanget.

 

Icon FinishSlut kontrol

Efter ca. 4-10 måneders træning er den sidste øvelse på træningsprogrammet færdiggjort. Den indledende grundige undersøgelse af syn og samsyn gentages for at registrere både de subjektive og objektive forbedringer. Når samsynet er trænet op via TrainYourEyes går det typisk ikke tilbage igen, medmindre man er uheldig og får f.eks. en ny hjernerystelse eller lignende. 

  

Icon Case StoryARtikler om synstræning ved en erhvervet hjerneskade

 Erhvervet hjerneskade - hjernerystelse med hovedpine blev løst ved synstræning Doris - CykelstyrtSclerosen - erhvervet hjerneskade - synstræning

I disse to artikler kan du læse om, hvordan henholdvis Sclerosehospitalet i Ry arbejdet med synstræning samt hvordan Vejlefjord Rehabilitering arbejder med synstræning som en del af rehabilitering efter en erhvervet hjerneskade

 

Icon Research forskning bag trainyoureyes-træningen ved erhvervet hjerneskade

Der laves fortløbende forskning på området for træning af samsynet, hvoraf TrainYourEyes også er en aktiv part i samarbejde med blandt andet Københavns Universitet. Selve kernen af TrainYourEyes-træningen er således baseret på evidens. Det drejer sig primært om træning af øjenbevægelser, konvergensevne og akkommodationsevne. 

Forekomst:

Når det gælder erhvervet hjerneskade er det forskning vdr. forekomsten af syn- og samsynsproblemer. Således har op til 60% af patienterne med erhvervet hjerneskade påvirkninger af synet. Studier viser, at patienter blinker mere (reset) og flytter øjnene mindre. Dvs. de har problemer med at dechifrere og overskue verden i det daglige liv. 

Andre studier viser, at op til 51% får problemer med ukoordinerede øjenbevægelser, op til 56% får diagnosekoden konvergens insufficiens, dvs. de kan ikke styre øjnenes indaddrejning, mens op til 41% for diagnosen akkommodations insufficiens, dvs. de kan ikke stille skarpt.

Øjenbevægelser:

Træning viser forbedringer både på flydende læsning (reading fluency) og læsehastighed. Træning af øjenbevægelser en vigtig del af TrainYourEyes-træningen: The Effect of Saccadic Training on Early Reading Fluency  og The effect of visual therapy on the ocular motor control of seven to eight year old children with developmental coordination disorder (DCD).

Konvergensevne - evne til at dreje øjnene indad, som når man f.eks. skal læse i en bog.

Træning viser forbedringer mht. irritation i øjnene (eyestrain), hovedpine, sløret syn, dobbeltsyn, træthed, koncentrationsproblemer, hoppende tekst, tab af læseforståelse efter kort tids læsning og/eller udførsel af næraktiviteter. Træning af konvergensevnen indgår som en stor og bærende part af TrainYourEyes-træningen:A Randomized Clinical Trial of Treatments for Convergence Insufficiency in Children og Effectiveness of Vision Therapy in School Children with Symptomatic Convergence Insufficiency.

Akkommodationsevne - evnen til at stille skarpt samt skifte fokus fra én afstand til en anden.

Træning viser forbedringer mht. sløret syn i læseafstanden, kortvarigt sløret syn, når man kigger op fra kort afstand til lang afstand, hovedpine, løbende eller brændende øjne, trætte øjne, tab af koncentration samt afståelse fra næraktiviteter. Træning af akkommodationen indgår som en fast del af TrainYourEyes-træningen.

Treatment of Accommodative Dysfunction in Children: Results from an Random Clinical Trial

Hjælp at hente ved erhvervet hjerneskade

Der er en lang række organisationer, som hjælper i disse situationer, og det er derfor altid relevant at undersøge mere nøjagtigt mulighederne for hjælp. Nogle relevante sider for yderligere viden er:

FORHANDLERE  /   Kontakt os for en konsultation

Henvendelse til TrainYourEyes på telefon 70 26 20 22 eller email: Maria@TrainYourEyes.com eller en af vores forhandlere.