Forskning

 Icon Research Samsynsproblemer og trainyoureyes-synstræning er solidt forankret i forskning:

Der laves fortløbende forskning på området for træning af samsynet, hvoraf TrainYourEyes også er en aktiv part i samarbejde med blandt andet Københavns Universitet. Selve kernen af TrainYourEyes-træningen er således baseret på evidens. Det drejer sig primært om træning af øjenbevægelser, konvergensevne og akkommodationsevne

Øjenbevægelser:

Træning viser forbedringer både på flydende læsning (reading fluency) og læsehastighed. Træning af øjenbevægelser en vigtig del af TrainYourEyes-træningen: The Effect of Saccadic Training on Early Reading Fluency  og The effect of visual therapy on the ocular motor control of seven to eight year old children with developmental coordination disorder (DCD) samt Efficacy of vision therapy in children with learning disability and associated binocular vision anomalies og The Effect of the King-Devick Reading Acceleration Program on Reading Fluency and Comprehension: A Summary of Randomized Clinical Trials

Konvergensevne - evne til at dreje øjnene indad, som når man f.eks. skal læse i en bog.

Træning viser forbedringer mht. irritation i øjnene (eyestrain), hovedpine, sløret syn, dobbeltsyn, træthed, koncentrationsproblemer, hoppende tekst, tab af læseforståelse efter kort tids læsning og/eller udførsel af næraktiviteter. Træning af konvergensevnen indgår som en stor og bærende part af TrainYourEyes-træningen:A Randomized Clinical Trial of Treatments for Convergence Insufficiency in Children,Effectiveness of Vision Therapy in School Children with Symptomatic Convergence Insufficiency og Effect of treatment of symptomatic convergence insufficiency on reading in children

Akkommodationsevne - evnen til at stille skarpt samt skifte fokus fra én afstand til en anden.

Træning viser forbedringer mht. sløret syn i læseafstanden, kortvarigt sløret syn, når man kigger op fra kort afstand til lang afstand, hovedpine, løbende eller brændende øjne, trætte øjne, tab af koncentration samt afståelse fra næraktiviteter. Træning af akkommodationen indgår som en fast del af TrainYourEyes-træningen.

Treatment of Accommodative Dysfunction in Children: Results from an Random Clinical Trial og Effect of treatment of symptomatic convergence insufficiency on reading in children samt Effectiveness of Vergence/Accommodative Therapy for Accommodative Dysfunction in Children with Convergence Insufficiency

langvarig effekt af træning

Icon Research FOREKOMST

"aLMINDELIG POPULATION":

Mindst 20% af alle børn og voksne har samsynsproblemer (BVD: Binocular vision dysfunction):

Alt efter undersøgelse, alder, metode, selektering: 15-51%

konvergens insufficiens

Ved læsning er det nødvendigt at dreje øjnene indad, således at begge øjne rammer det samme sted i bogen. Dette kaldes at konvergere. Hvis øjnene ikke kan konvergere korrekt kaldes det for konvergens insufficiens (CI) WHO-diagnose koden herfor er:  ICD H 51.11.

Problemer med konvergens insufficiens kan være:

 • Dobbeltsyn/skygger på teksten
 • Trætte, irriterede og anstrengte øjne (eyestrain)
 • Hovedpine
 • Svært ved at læse – ordene flyder sammen/fra hinanden
 • Mister læsestedet
 • Læser for langsomt
 • Nedsat lyst til at læse
 • Nedsat koncentrationsevne
 • Blinker eller gnubber øjnene
 • Lukker det ene øje ved læsning
 • Medfører nedsat visuel udholdenhed

Forekomst:

 • 15 % / 34 %           Ikke-ordblinde 15 % kontra ordblinde børn 34 % (Swanson, 2018)
 • 5%                         Alle aldersgrupper (Cooper, 2012)
 • 13%                       4. og 5. klasser (Rouse, 1999)
 • 7,7%                      Studerende (Pocar, 1997)
 • 6,2%                      11,67 år +/- 1,81 år (Davis, 2016)
 • 14%                       8-12 årige med læseproblemer (Muzaliha, 2012)
 • 3,7%/31,5%            “Almindelige børn” 3,7% kontra “Specialklasse-børn” 31,5% (Abu Bakar, 2012)

 

akkommodations insufficiens

Ved læsning er det nødvendigt at kunne stille skarpt på teksten i bogen samt hurtigt at kunne omstille synet fra én afstand til en anden. Dette kaldes at akkommodere. Hvis øjnene ikke kan akkommodere korrekt kaldes det for akkommodations insufficiens (AI). WHO-diagnose koden herfor er:  ICD H 52.533

Problemer med akkommodations insufficiens kan være:

 • Svært ved at omstille synet fra korte til lange afstande – og omvendt
 • Teksten hopper og/eller ændrer skarphed
 • Det tager et stykke tid før en given tekst er skarp
 • Uskarpt syn efter længere tids læsning
 • Dobbeltsyn/skygger
 • Irriterede øjne
 • Hovedpine

 

Forekomst:

 • 9% / 55 %              Ikke-ordblinde 9% kontra ordblinde børn 55 % (Swanson, 2018)
 • 6,2%                      Studerende (yderligere 10,8% AE) (Pocar, 1997)
 • 23,3%                     ”Specialklassebørn” (Bakar, 2012)
 • 18,2%                     3.-8. klasse (Davis, 2016)
 • 26%                       8-12 årige børn med indlæringsproblemer (Muzahila, 2012)                                        

Øjenbevægelses deficiency (utilstrækkelighed)

Ved læsning er det vigtigt at kunne flytte øjnene fra bogstav/ord til næste bogstav/ord hurtigt og præcist samt at kunne skifte linjer korrekt. Øjenbevægelserne bruges til dette. Disse øjenbevægelser kan inddeles i smooth pursuit øjenbevægelser (følgebevægelser) og sakkade øjenbevægelser (blik-skifte bevægelser). Hvis øjenbevægelserne ikke har optimale bevægelser kaldes det på engelsk for eye movements deficiency. WHO-diagnose koderne herfor er ICD H 55.81 (sakkader) og H 55.89 (smooth pursuit) 

Problemer med ukoordinerede øjenbevægelser kan være:

 • Nedsat læsehastighed
 • Reduceret læseforståelse
 • Svært ved at læse flydende
 • Hovedpine
 • Genlæser/overspringer linjer
 • Svært ved at finde rundt i tekst og genfinde læsested hvis fokusering skiftes
 • Bytter rundt på bogstaver f.eks. ”b” og ”d”
 • Nedsat koncentrationsevne
 • Træthed i/omkring øjnene op ad dagen

 

sTUDIE MED DYSLEKSI - ORDBLINDHED

Studie af Swanson, 2018 af hhv. ordblinde og ikke-ordblinde børn

29 Developmental dyslexia (DD) – ordblinde børn - Mean alder 10,3 år
 • Akkommodations insufficiens AI:  55%
 • Konvergens insufficiens CI:  34%
 • Øjenbevægelses problemer:  62% 
33 børn uden ordblindhed (TD)
 • Akkommodations insufficiens AI:  9%
 • Konvergens insufficiens CI: 15%
 • Øjenbevægelses problemer:  15%

 

Konklusion: 79% med ordblindhed og 33% uden havde mindst ét samsynsproblem

 

STUDIE MED "SPECIALKLASSE BØRN"

Akkommodations insufficiens AI:  26%
Konvergens insufficiens CI: 12,1%
Konklusion: Næsten 30% af børnene havde akkommodationsproblemer og konvergensproblemer.  

studie med "Adhd" og konvergens insufficiens

Konklusion: Tre gange større forekomst af ADHD blandt patienter med CI sammenlignet med forekomsten af ADHD i den generelle amerikanske befolkning (1,8-3,3%). Desuden er der tre gange større forekomst af CI i ADHD-populationen.

 

Icon Researchborgere med erhvervet hjerneskade

Når det gælder erhvervet hjerneskade er det forskning vdr. forekomsten af syn- og samsynsproblemer. Således har op til 60% af patienterne med erhvervet hjerneskade påvirkninger af synet. Studier viser, at patienter blinker mere (reset) og flytter øjnene mindre. Dvs. de har problemer med at dechifrere og overskue verden i det daglige liv. 

Andre studier viser, at op til 51% får problemer med ukoordinerede øjenbevægelser, op til 56% får diagnosekoden konvergens insufficiens, dvs. de kan ikke styre øjnenes indaddrejning, mens op til 41% for diagnosen akkommodations insufficiens, dvs. de kan ikke stille skarpt. Desuden har op til 50% et dårligt fungerende vestibulo-okulært system, der kan medføre svimmelhed, kvalme, køresyge etc.: Wallace, 2016, Traumatic brain injury and vestibulo-ocular function: current challenges and future prospects og Hoffer, 2004, Characterizing and treating dizziness after mild head trauma samt Cripps, 2013, The value of balance-assessment measurement in identifying and monitoring acute postural instability among concussed athletes og Chamelian, 2004, Outcome after mild to moderate traumatic brain injury: The role of dizziness. 

Synsmæssige konsekvenser af en blodprop i hjernen - studie 2019
 • 75% havde synsproblemer
 • 56% havde nedsat centralsyn
 • 40% havde problemer med at bevæge øjnene
 • 28 % havde mistet dele af synsfeltet.
Nyt systematisk review - meta analyse - studie 2019
 • 42,8 % (31,3 til 54,7 %) havde Akkommodations dysfunction (fokuseringsproblemer)
 • 36,3% ( 28,2 – 44,9 %) havde konvergens insufficiens (fikseringsproblemer)
 • 18,2 % (10,6 – 27,1 %) havde tab af synsfelt

Dansk studie fra 2018 konkluderer:

 • Terapeut-assisteret syntræning øgede perifer visuel bevidsthed
 • Desuden følte patienterne sig sikrere i trafikken og i udendørs aktiviteter
 • Læsningshastigheden steg betydeligt, fra 88-140 ord pr. minut
 • Evnen til at holde et bevægeligt objekt i fokus blev forbedret
 • Neurologisk stationære patienter kan drage nytte af synstræning 

Yderligere studier viser, at 100% af patienterne med cerebral vaskulær skade forbedrede sig efter synstræning, og resultaterne var stabile efter 2-3 måneder, at der er lovende resultater mht. synsmæssig genoptræning af synet, at synstræning kan forbedre læsning signifikant samt at træning forbedrer øjenbevægelser og samtidigt læsningen signifikant. 

Desuden viser studier, at synstræning forbedrer både konvergensevnen samt reducerer samsynsproblemer og øger den visuelle opmærksomhed ligesom de markante ændringer antyder, at synstræning påvirker det visuelle system på tidlige visuo-kortikale niveauer, der er involveret i visuel opmærksomhed.

Icon Research Elitesport

Når elitesportsfolks hjernemæssige performance sammenlignes med ikke-elitesportsudøvere ses der i flere studier signifikant forskel:

F1 kørere:
 • Her fandt man forskelle i de dele af hjernen, der behandler samspil mellem syn og motorik, samt en styrkelse af områder involveret planlægning og udførelse af bevægelse.
 • Også områder i retrospenial korteks er mere veludviklet hos F1 kørere. Disse områder menes at være indblandet i episodisk hukommelse, navigation, planlægning og visuel databehandling
 • Der er distinkte fysiologiske forskelle i den måde F1 køreres hjerne behandler visuo-motor data også under simple opgaver.
Fodbold:
 • Elitefodbolspillere har bedre synsevne samt akkommodation - hurtigt og præcist fokusskift
 • Angribere havde hurtigere omstilling af synet end forsvarsspillere
Baseball:
 • Bedre synsevne (Dynamic Visual Acuity)
 • Markant hurtigere øjenbevægelse 
 • Signifikant bedre stereopsis (3D-syn) hos major end hos minor league spillere
Andres sportsgrene:
 • Elitesportsudøvere er hurtigere til "picking up perceptual cues" og "visual search" - dvs. at scanne et område og udvælge det vigtigste, fordi de bruger færre fiksationer af kortere varighed end ikke-selitesportsudøvere
 • Visuel-perceptuelle og visuel-kognitive færdigheder er forbedrede hos elite atleter kontra ”almindelige”
Effekt af målrettet synstræning
Cricket:
 • Signifikante forbedringer mht. reaktionstid, dybdesyn, akkommodation (hurtig og præcis omstilling af synet), saccadiske øjenbevægelser og batting performance.
 •  Kontrolgruppen og placebogruppen blev lidt bedre mht. batting performance, men viste ingen visuelle forbedringer
 • Det kan konkluderes, at synstræningen forbedrer de visuelle evner hos cricket-spillere, hvilket kan føre til forbedring af batting performance. 
Bordtennis:
 • Signifikante synsmæssige og øjenmotoriske forbedringer efter synstræning - langt bedre end hos kontrolgruppen samt placebo-gruppen
 • Den nuværende undersøgelse konkluderede derfor, at synstræning forbedrer de grundlæggende visuelle færdigheder, som igen kan overføres til sportsspecifik præstation
Baseball:
 • Efter synstræning havde spillerne bedre syn, færre strike-outs, skabte flere runs - hvilket ledte til 4-5 ekstra team-sejrer
 • Synstræningsprogrammet, baseret på perceptuelle læringsprincipper viser resultater, der er direkte overførbare til sporten
 • Alle batting-parametre blev forbedret med mindst 10% efter synstræningsforløb
 • Synstræning kan kombinere traditionelle og teknologiske metodikker til at træne atleters øjne og forbedre deres batting performance
Skydning:
 • Signifikante forbedringer i synsmæssige performance samt pistol skydning scorene efter synstræningsforløb
 •  De synsmæssige forbedringer er signifikante mht. forier på de lange afstande, hurtigere genopretning af vergenserne (den visuelle udholdenhed) på afstand, negativ relativ akkommodation (omstilling af synet) og sakkade øjenbevægelser (de hurtige scanne-øjenbevægelser).
Softball:
 •  Signifikante forbedring efter synstræning på de tre parametre: Nær-afstand hurtighed, Target Capture og Go/No-Go.
Hockey:
 • Alle tre grupper, der modtog synstræning, opnåede en betydelig stigning i deres netball-passeringshastighed.
 • Spillere, der fik synsdynamik og træning af visuelle færdigheder, opnåede også en markant stigning i deres passeringsnøjagtighed
 • Disse resultater indikerer, at dynamisk synstræning ser ud til at være den mest effektive tilgang til at hjælpe spillerne med at maksimere deres brug af synet under sportspræstation