Hvad er TrainYourEyes

Hvad går træning af øjnene ud på?

Vores visuelle verden med fjernsyn og computere stiller stadig større krav til synet, og flere og flere mennesker beskæftiger sig med skærmarbejde i hverdagen. De store belastninger på synet resulterer for nogle i en ond cirkel, hvor man ved at anstrenge øjnene ved nærarbejde forværrer synet og dermed må anstrenge sine øjne yderligere.

Lukas Klostermann Training Of The Saccadic Eyemovements

Samsynet

Samsynet er den måde, øjnene arbejder sammen på. Hvis de ikke arbejder korrekt sammen, har man "samsynsfejl". Kan man fx ikke gøre sig skeløjet, er det sandsynligvis tilfældet. øjnene kan imidlertid trænes op til at blive bedre til at samarbejde. Undersøgelser har vist, at synstræningens effekt i de fleste tilfælde er, at samsynet bliver normalt, og at effekten er vedvarende. Behandlingen virker hurtigt og kraftigt.

Formålet med samsynstræning er at optimere sit syn, sit samsyn og sine synsfærdigheder og derved afhjælpe de symptomer, samsynsfejl medfører. Mens effekten af at træne andre dele af anatomien er indlysende, er det de færreste, der tænker på, at øjnene også har gavn af træning. Men synstræning er ikke kun et fitnessprogram for øjnene. Det handler i høj grad også om at indlære manglende motoriske færdigheder, dvs. at træne samspillet mellem kroppen og hjernen.

Type 1
Skoleeleven, der ikke helt har knækket læse-koden Skoleeleven, der ikke helt har knækket læse-koden

Type 2
Barnet, der ikke ser i billeder – kan forveksles med et Asperger-barn Barnet, der ikke ser i billeder – kan forveksles med et Asperger-barn

Type 3
Den studerende, der bruger for mange kræfter på studiet Den studerende, der bruger for mange kræfter på studiet

Type 4
Den voksne på kontoret, der har for meget hovedpine Den voksne på kontoret, der har for meget hovedpine

Type 5
Sportsmanden, der aldrig helt får udnyttet sit potentiale Sportsmanden, der aldrig helt får udnyttet sit potentiale

Type 6
Patienten, der fik en blodprop i hjernen og derefter ikke kunne læse Patienten, der fik en blodprop i hjernen og derefter ikke kunne læse

Symptomer på samsynsfejl

 • Det kan muligvis skyldes et dårligt samsyn, hvis:
 • man plages af frontal hovedpine
 • koncentrationen er dårlig
 • teksten flyder sammen
 • man lukker det ene øje ved læsning
 • man overspringer eller genlæser linierne
 • læsehastigheden er langsom
 • det er svært at fokusere - stille skarpt
 • det er svært at omstille synet fra en kort til en lang afstand og omvendt
 • der er stor forskel på, hvordan øjnene ser
 • synet er sløret
 • man ser dobbelt
 • øjnene løber i vand
 • det er problematisk at vænne sig til brilleglas med glidende overgang
 • man har svært ved at orientere sig, f.eks. i trafikken
 • man har svært ved at bedømme afstande
 • man læser en tekst, men ikke kan huske hvad der stod

Naturligvis har man sjældent alle problemerne på n gang. Om man er nærsynet, langsynet eller har bygningsfejl har ikke umiddelbart nogen indflydelse på hvordan øjensamarbejdet er. Mange mennesker, der ikke har brug for briller eller kontaktlinser har et dårligt samsyn, mens en langsynet person med stor bygningsfejl sagtens kan have et godt fungerende samsyn.