Hva er TrainYourEyes

Samsynstrening er en måte å optimalisere syn, samsyn og synsferdigheter på. Ved å arbeide med koordinering av øyemusklene, fokuseringen og skarphetsinnstillingen av øynene kan samsynet optimaliseres, slik at de synskrav som stilles i hverdagen kan imøtekommes mer effektivt.

TrainYourEyes er utarbeidet for flertallet av mennesker som gjerne vil optimalisere sitt samsyn. Da de færreste vet at det er samsynet som gir dem daglige problemer, er det optometristen sin oppgave i møte med klienten å screene korrekt og finne ut hvem som bør få tilbud om synstrening.

De 6 persontyper med samsynsproblemer
Type 1
Skoleeleven, der ikke helt har knækket læse-koden Skoleeleven, der ikke helt har knækket læse-koden

Type 2
Barnet, der ikke ser i billeder – kan forveksles med et Asperger-barn Barnet, der ikke ser i billeder – kan forveksles med et Asperger-barn

Type 3
Den studerende, der bruger for mange kræfter på studiet Den studerende, der bruger for mange kræfter på studiet

Type 4
Den voksne på kontoret, der har for meget hovedpine Den voksne på kontoret, der har for meget hovedpine

Type 5
Sportsmanden, der aldrig helt får udnyttet sit potentiale Sportsmanden, der aldrig helt får udnyttet sit potentiale

Type 6
Patienten, der fik en blodprop i hjernen og derefter ikke kunne læse Patienten, der fik en blodprop i hjernen og derefter ikke kunne læse


Noen av de typiske problemer som oppstår hvis man har behov for å optimalisere samsynet er;

 • dårligere konsentrasjon ut over dagen
 • tretthet i/omkring øynene etter en dag foran f.eks. dataskjermen
 • teksten flyter ut og gjøres skarp igjen ved å spenne musklene rundt øynene
 • problemer med å fokusere, øynene bruker tid på å innstilles hver gang man skifter fokus
 • øyne som svir/klør/renner og forverres ut over dagen
 • hodepine/ømhet/tretthet i panne- og tinningregionen
 • vanskeligheter med å omstille synet fra kort til lang avstand og omvendt
 • leser ofte den samme linje om igjen og har vanskeligheter med å orientere seg i en tekst "hvor var jeg kommet til?" - holder av og til noe for det ene øyet eller lukker det


Mange reagerer verken på minus- eller plusskorreksjon. En del blir vanligvis sendt ut av døren igjen med uforrettet sak eller blir plassert i gruppen av "vanskelige" kunder: De som aldri er helt tilfredse med sine briller. De som ikke klarer å fokusere riktig med sine progressive glass, som naturligvis er riktig utmålt og sentrert. De som etter økning av addisjonen plutselig ikke kan bruke progressive glass mer etc.

Men man har sjeldent alle problemene på n gang. Om man er nærsynt, langsynt eller har skjeve hornhinner vil ikke umiddelbart ha noen innflytelse på hvordan øynene samarbeider. Mange mennesker som ikke har bruk for briller eller kontaktlinser har et dårlig samsyn, mens en langsynt person med stor sylinder kan ha et godt fungerende samsyn.

Selv om man ikke umiddelbart har samsynsproblemer kan stort sett alle ha nytte av å optimalisere selv et godt samsyn. Resultatet vil være at øynene blir mer avslappet. Hvis man arbeider ved dataskjerm og/eller leser mye i løpet av en dag, bør man bruke litt tid hver dag på å la øynene komme "i form".

Hver gang man skal fokusere på kort avstand (spesielt innenfor 60-70 cm) skal øynene dreies innover ved hjelp av de ytre øyemusklene som skal koordinere fokuseringen og rette dem mot samme sted, samt skarphetsinnstille slik at man ser skarpt og tydelig. Det er en stor prosess som involverer 12 øyemuskler, 3 hjernenerver og både det frivillige og det selvstyrende nervesystem. Faktisk er det ingen andre prosesser i hele kroppen inkl. fordøyelsen, som krever så stort samarbeid mellom muskler, hjernenerver og nervesystemer. Man regner ofte med at dette fungerer uten problemer og helt optimalt i løpet av hele dagen. Dette er imidlertid sjeldent er tilfellet slik at de aller fleste vil ha nytte av å trene sine øyne, og som nevnt optimalisere samarbeidet mellom øynene.

I TrainYourEyes treningsprogram har TrainYourEyes valgt å inkludere grunnmotoriske øvelser, da en god grunnmotorikk er en forutsetning for en god finmotorikk, som øyebevegelsene er en del av. Hvis samsynet skal bli perfekt er det derfor nødvendig at balansen og koordinasjonen mellom øye-hånd, øye-fot, høyre-venstre, opp-ned samt koordinasjonen mellom armer og ben er i orden. Man skal kunne gjøre forskjellige ting med armer og ben samtidig og kunne gjøre kryssende bevegelser. Hvis man kun trener øynene hos en person med dårlig generell motorikk kommer man ikke så langt før det oppstår problemer. Kommer man seg greit igjennom selve "øyeprogrammet", kan det hele falle sammen etter kort tid hvis det grunnmotoriske fundament ikke har vært godt nok.

Ikke alle samsynsproblemer kan trenes bort ved hjelp av TrainYourEyes. Hvis kunden skjeler og/eller er ambylop er det en del forutsetninger som må oppfylles før man kan gi håp om forbedringer. Situasjonen kan sjeldent bli verre ved å trene med TrainYourEyes, så alle kan hjelpes i større eller mindre grad.
Målgruppe - hvem har behov for samsynstrening?

I Danmark er det i løpet av de siste årene gjennomført flere behovsundersøkelser blandt de butikkene som samarbeider med TrainYourEyes. Alle deltagende butikker rapporterer at omtrent hver femte kunde i butikken er en potensiell TrainYourEyes klient.

Det viser seg dessuten i praksis at ca. halvparten av alle synstreningsklienter er barn, mens det varierer i hvor stor grad butikkene prioriterer å arbeide med idrettsutøvere.

Eksempler på sluttbrukere

 • Barn som har lese- og/eller læringsproblemer. Etter endt trening rapporterer mange foreldre at de har fått "et helt nytt barn" via treningen. Dette skyldes at de fleste barn med slike problemer har en grunnleggende dårlig koordinasjon og balanse, noe som også trenes via TrainYourEyes-treningsprogrammet. Etter endt trening har de derfor fått mye bedre kontroll over sin egen kropp og øyne.
 • Idrettsutøvere, spesielt eliteutøvere har et stort behov for å ha en perfekt avstandsbedømmelse, høy utholdenhet, godt og sikkert overblikk, perfekt visus samt en god omstillingsevne av synet.
 • Studenter har spesielt bruk for et godt samsyn i fag som krever mye lesing som f.eks. juss. Hvis en student daglig har et lesebehov på 200 sider, men er nødt til å lese teksten to ganger for å forstå den, er det praktisk umulig å lese 400 sider om dagen.
 • Trafikanter bør ha en rimelig god avstandsbedømmelse, god visus samt et godt og brukbart perifert syn. Spesielt yrkessjåfører er potensielle klienter til samsynstrening.
 • Progressive brillebrukere med et dårlig fungerende samsyn har ofte problemer med tilvenning. Det kan både dreie seg om nye brukere av progressive brilleglass eller om andre brukere som får øket addisjonen og skal konvergere mer presist for å treffe lesefeltene synkront.
 • Ansatte som arbeider mye foran skjerm får ofte samsynsproblemer hvis samsynet ikke fungerer optimalt. De fleste skjermbrukere under 40 år som har problemer med trøtte øyne, hodepine, tekst som flyter etc. foran skjermen, har behov for samsynstrening evt. kombinert med skjermbriller.