JON TRÆNER SYNET

<< Nyheder
5. september 2006

Jon havde problemer med trætte øjne når han så på TV, læste eller arbejdede foran skærm. Desuden havde han svært ved at finde den rigtige linie i en tekst, hvorfor han ofte måtte læse teksten om igen. Han havde desuden tit hovedpine. Efter et synstræningsforløb hos Interoptik Nøkleby & øygarden i Kongsberg har han nu et velfungerende samsyn og meget forbedrede læseegenskaber. Læs hele artiklen under "presse".