KNÆKKEDE LÆSEKODEN

<< Nyheder
22. september 2013

Eira Almestad (10) gjekk frå lesenivå 4 til 10 på 6 månader. Det var takka vere synstrening.

For seks månader sidan såg ikkje Eira Almestad (10) forskjell på bokstavane «b» og «d». Ho stokka om på bokstavar, kutta endingane på ei
rekkje ord og las same setning om og om igjen.

Å lese var så vanskeleg at Eira ikkje fekk med seg innhaldet i skuleoppgåvene, fordi ho måtte konsentrere seg om å tyde kvart einskilt ord.

Les hele artiklen - find den under "presse".