SE, JEG KRAVLER!

<< Nyheder
13. november 2013

Norsk artikel om sammenhængen mellem syn/samsyn og motorik

Småens krabbing trener samsynet og er vigtig for den motoriske utviklingen. Og god motorisk utvikling gir smartere, gladere og friskere barn.

— Krabbing er viktig for den motoriske utviklingen og utviklingen av samsynet. Når vi krabber beveger Vi os diagonalt og bruker både høyre- og venstre hjernehalvdel. Dette legger et godt grunniag for utvikling av lateralitet, som er høyre- og venstrekontroll. En god lateralitet har betydning når barnet skal lære seg å se forskjell på bokstaver, tall, former og figurer, sier fysioterapeut Christina Sandvand Omdahl. Hun er opptatt av hvordan motorikk og samsyn henger sammen. Denne utviklingen legger grunniaget for hjernens evne til å tolke sanseinntrykk og påvirker hvordan barnet ser og oppfatter synsinntrykk.

Syn og motorikk henger sammen. Synsinntrykk bygger blant annet på tidligere
og nålevende erfaringer knyttet til bevegelse. Det finnes ikke et synsinntrykk som ikke er knyttet til bevegelse, sier Einar Engebretsen i Optisk Konsult, klinikk for visuell trening på Kolbotn. Han har holdt på med adferdsotometri i en mannsalder.

Find artiklen under 'presse'