SAMSYNSPROBLEMER FOR STUDERENDE OG VOKSNE


Studerende Voksne

Vores visuelle verden med fjernsyn og computere stiller stadig større krav til synet, og flere og flere mennesker beskæftiger sig med skærmarbejde i hverdagen. De store belastninger på synet resulterer for nogle i en ond cirkel, hvor man ved at anstrenge øjnene ved nærarbejde forværrer synet og dermed må anstrenge sine øjne yderligere. Det kan give samsynsproblemer såsom hovedpine, læseproblemer og ubehag.. 

 

Icon SymptomsSYMPTOMER på samsynsproblemer hos STUDERENDE OG VOKSNE

Når du reflekerer på din dagligdag og dine øjnes virken, skal du være opmærksom på følgende signaler på udfordringer med samsynet. 

 • Problemer med at læse eller sidde foran en skærm
  • Kan kun læse i kort tid ad gangen og blinker meget med øjnene ved læsning/skærm
  • Læser for langsomt - teksten flyder eventuelt ud
  • Svært ved at følge med i underteksterne på TV
  • Nødt til at bruge fingeren til at holde styr på teksten med
  • Bogstaverne har skygger på eller står dobbelt
  • Når du læser, kan du høre din egen stemme læse højt, selvom du læser indenad 
  • Svært ved at koncentrere dig i et åbent kontorlandskab
 • Fysisk ubehag ved koncentration eller læsning
  • Træt i øjnene og gnider sig i dem
  • Hovedpine, svimmelhed, balanceproblemer og køresyge
  • Svært ved at koncentrere sig, glemmer ofte det læste
 • Synsmæssige problemer
  • Når synet omstilles fra én afstand til en anden, tager det et stykke tid, før det står skarpt
  • Der er stor forskel på, hvordan øjnene ser
  • Synet er sløret eller du ser dobbelt
  • Det er svært at fokusere og stille skarpt
  • Du har svært ved at orientere sig eller bedømme afstande, f.eks. i trafikken

 

et typisk forløb ved mistanke om samsynsproblemer

 

 Icon Test Grundig undersøgelse af syn og samsyn

Har du mistanke om, at samsynet ikke er godt, bør du lade sit syn grundigt undersøge hos en TrainYourEyes-optometrist. Det er ikke nok at få konstateret, om du ser bogstaverne på synstavlen. For blandt andet læsefærdighederne er det mindst lige så vigtigt at få undersøgt om øjnenes indbyrdes arbejder godt nok sammen, samt hvordan resten af kroppen fungerer i relation til dette. Find nærmeste TrainYourEyes-optometrist her.

 

Icon Traeningsprogram Beregning af individuelt træningsprogram og træning

Efter den grundige synsundersøgelse kan optometristen vurdere, om det er relevant med et TrainYourEyes-træningsforløb. I givet fald vil denne kunne fortælle ca. hvor lang tid det vil tage samt hvad det koster. Derefter beregnes et individuelt træningsprogram med både fysiske og online-øvelser og spil. Der skal trænes ca. 20 minutter hver dag. Det kan være hårdt, så det er vigtigt, at man er motiveret.

 

Icon CheckupKontroller

Hver anden til tredje uge kommer man til kontrol hos sin TrainYourEyes-optometrist, hvor træningen evalueres og løbende tilpasses. I TrainYourEyes-træningen trænes flere synsfunktioner parallelt og sværhedsgraden øges med nye øvelser. Når man træner de anbefalede 20 minutter om dagen kommer resultaterne ofte hurtigt - jo mere intensivt og diciplineret man træner, desto hurtigere er man færdig med træningsprogrammet. Typisk vil et træningsprogram bestå af 6-12 kontroller alt efter omfanget.

 

Icon FinishSlut kontrol

Efter ca. 3-8 måneders træning er den sidste øvelse på træningsprogrammet færdiggjort. Den indledende grundige undersøgelse af syn og samsyn gentages for at registrere både de subjektive og objektive forbedringer. Når samsynet er trænet op via TrainYourEyes går det typisk ikke tilbage igen, medmindre man er uheldig og får f.eks. en hjernerystelse eller lignende. Træningen er således selvforstærkende.

  

 

Icon Case Storyartikler om resultater af trainyoureyes-træningen

Den Foerste Kolboette 1 Den første kolbøtte gav mig kvalme. Men efter fire uger forsvandt hovedpinen 

14 Aarige Trine Trine fik læseevnen tilbage med synstræning 

Malenes Hovedpine Malenes hovedpine forsvandt

Faa Dine Oejne I Form 1 Få dine øjne i form og træn bedre

Jeg Har Laest En Rigtig Jeg har læst en rigtig bog

Nu Hopper Bogstaverne Ikke Nu hopper bogstaverne ikke længere

Mit Handicap Kan Traenes Mit handicap kan trænes væk

Bliv Bedre Bag Rattet1 Bliv bedre bag rattet

Oejentraening Mod Laeseprob Øjentræning mod læseproblemer

Icon Research forskning bag trainyoureyes-træningen

Der laves fortløbende forskning på området for træning af samsynet, hvoraf TrainYourEyes også er en aktiv part i samarbejde med blandt andet Københavns Universitet. Selve kernen af TrainYourEyes-træningen er således baseret på evidens. Det drejer sig primært om træning af øjenbevægelser, konvergensevne og akkommodationsevne

 

Øjenbevægelser:

Træning viser forbedringer både på flydende læsning (reading fluency) og læsehastighed. Træning af øjenbevægelser en vigtig del af TrainYourEyes-træningen: The Effect of Saccadic Training on Early Reading Fluency  og The effect of visual therapy on the ocular motor control of seven to eight year old children with developmental coordination disorder (DCD).

Konvergensevne - evne til at dreje øjnene indad, som når man f.eks. skal læse i en bog.

Træning viser forbedringer mht. irritation i øjnene (eyestrain), hovedpine, sløret syn, dobbeltsyn, træthed, koncentrationsproblemer, hoppende tekst, tab af læseforståelse efter kort tids læsning og/eller udførsel af næraktiviteter. Træning af konvergensevnen indgår som en stor og bærende part af TrainYourEyes-træningen:A Randomized Clinical Trial of Treatments for Convergence Insufficiency in Children,Effectiveness of Vision Therapy in School Children with Symptomatic Convergence Insufficiency og Effect of treatment of symptomatic convergence insufficiency on reading in children

Akkommodationsevne - evnen til at stille skarpt samt skifte fokus fra én afstand til en anden.

Træning viser forbedringer mht. sløret syn i læseafstanden, kortvarigt sløret syn, når man kigger op fra kort afstand til lang afstand, hovedpine, løbende eller brændende øjne, trætte øjne, tab af koncentration samt afståelse fra næraktiviteter. Træning af akkommodationen indgår som en fast del af TrainYourEyes-træningen.

Treatment of Accommodative Dysfunction in Children: Results from an Random Clinical Trial og Effect of treatment of symptomatic convergence insufficiency on reading in children

FORHANDLERE  /   Kontakt os for en konsultation

Henvendelse til TrainYourEyes på telefon 70 26 20 22 eller email: Maria@TrainYourEyes.com eller en af vores forhandlere.